Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Кафедра фінансів і банківської справи

finansy2.jpg 

Метою освіти не є заповнення голови фактами,
а навчання людини, як користуватися розумом

Генрі Форд

Історія кафедри фінансів і банківської справи почалася у квітні 1969 року і весь цей час кафедра розвивалася, створювала традиції, здобувала авторитет якісною підготовкою фахівців і в новітньому етапі своєї діяльності прагне до забезпечення інтеграції освітніх європейських стандартів до національної системи підготовки бакалаврів та магістрів.

кафедра фінансів (6).JPG 

Кафедру очолює д.е.н., доцент Лактіонова Олександра Анатоліївна, людина, професійне та особистісне становлення якої пройшло у рідному університеті — від студентки до завідуючої кафедри. Протягом останніх трьох років кафедрі вдалося відновити найкращі традиції професійної підготовки та наповнити їх сучасними методами активізації навчального процесу, розробити перспективні програми та курси. У 2017 року вперше здійснено набір студентів на магістерську програму подвійних дипломів International Financial management.

кафедра фінансів (8).JPGНа кафедрі працюють 11 викладачів, в тому числі 1 доктор економічних наук, 9 кандидатів економічних наук та 1 асистент. Викладання прикладних дисциплін забезпечують практики, які поєднують наукові дослідження, управлінську діяльність з підготовкою фахівців, наповнюючи навчальний процес новими можливостями розвитку та мотивацією для студентів.

Діяльність викладачів орієнтована на глибоку професійну підготовку фахівців із широким спектром охоплення сфер професійної діяльності, що забезпечує формування аналітичного базису у фахівця, здатного до прогнозування та моделювання ситуацій і сценаріїв фінансової діяльності та її макросередовища. Навчання за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» дозволяє набути реального практичного досвіду вирішення проблем в сфері управління завдяки наявності науково-дослідної практики в установах державних фінансових органів України (Міністерство фінансів, Держказначейство, Державна фіскальна служба, НБУ, Нацкомфінпослуг), страхових компаніях, на підприємствах і в комерційних банках (ТОВ «Південний», ПАТ «Укрінбанк», ПАТ «КБ Хрещатик», ПАТ КБ Приватбанк, Unicredit Bank, ПАО «ПУМБ»).

Науково-методична робота кафедри

Науково — методична робота визнається кафедрою як важливіша складова процесу підготовки сучасних фахівців, що відповідають вимогам розвитку економіки, національної фінансової системи та мають здатність розвивати свої компетенції, прагнути до підтримки високого рівня своєї кваліфікації.

кафедра фінансів (1).jpgНаповнення навчального процесу результатами наукових розробок викладачів кафедри забезпечує максимальне наближення науки до практики та формування у студентів системного погляду на професійне становлення.

Комплексні наукові дослідження викладачі кафедри здійснюють в межах затвердженої на період 2014 — 2018 рр. ініціативної теми «Фінансово-кредитні механізми формування потенціалу стійкого функціонування економіки України». За отриманими результатами дослідження опубліковані більше 18 монографій, серед яких основні: кафедра фінансів (7).jpg«Механизмы оценки и формирования финансовой гибкости субъектов хозяйствования» (Лактіонова О.А., Чишко І.С.); «Механизм снижения стоимости финансовых ресурсов в системе управления финансовой деятельностью субъектов хозяйствования» (Лактіонова О.А., Закорко М.В.); «Гнучкість фінансової системи: методологія, оцінка та вектори забезпечення» (Лактіонова О.А.); «Механизм взаимообусловленного развития малого бизнеса и социальной сферы» (Карпова Т.С.) та 40 наукових статей, в тому числі зі студентами кафедри.

Кафедра приймає активну участь у формуванні щорічного фахового наукового журналу «Фінанси, облік, банки», є організатором та співорганізатором міжнародних науково-практичних конференцій:

 • Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених «Проблеми соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці» (ДонНУ ім. Василя Стус, м. Вінниця);
 • IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи» (Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка);
 • Міжнародна конференція «Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів: антикризова стратегія і сталий розвиток» (країни співорганізатори: Словаччина, Болгарія, Польща).

Потенціал розвитку наукової роботи кафедра пов’язує з аспірантами, які працюють за напрямками наукової школи кафедри та мають гідні результати. Аспіранти — випускники кафедри працюють викладачами в провідних ВНЗ України, що є признанням їхнього рівня кваліфікації.

Наші студенти активні учасники міжнародних конференцій молодих вчених, призери міжнародних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів наукових робіт. Їх наукові розробки отримують гранти.

За 2014 — 2016 роки наукові досягнення студентів кафедри були неодноразово відзначені нагородами конкурсів наукових робіт:дипломи 1-го ступеня отримали 16 студентів, дипломи 2-го ступеня — 19 студентів і дипломи 3-го ступеня — 23 студента.

У 2017 році талановиті студенти спеціальності здобули визнання на наступних заходах:

 • кафедра фінансів (13).jpgстудентка магістратури Руденок О. прийняла участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт природних, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Банківська справа» та в олімпіаді з дисципліни «Податкова система України» й відповідно отримала диплом 2 ступеня йдиплом за науково-практичну значущість;
 • студент магістратури Нешко Р. отримав диплом ІІІ ступеня переможця ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит»;
 • студентка 4 курсу Манятовська Г. зайняла І місце у ІІІ Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку»;
 • кафедра фінансів.jpgстуденти 4 курсу Авраменко Д. та Горлов Є. зайняли III і IV місця та отримали грамоти в номінації «Кращий фінансовий аналітик» на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Фінанси і кредит»;
 • команда студентів спеціальності «Фінанси і кредит» зайняла 6 місце в Міжнародній бізнес-грі «Корпорація ідей 4».

Щороку під керівництвом завідувача кафедри д.е.н. Лактіонової О.А. здійснюється формування та підготовка команди студентів університету для участі у міжнародному конкурсі інвестиційних проектів CFA Institute Research Challengein Ukraine, який являє собою прикладний 2-х місячний кейс і виконується англійською мовою. У лютому 2016 команда студентів спеціальності увійшла до десятки найкращих в Україні.

Студенти успішно проходять практику у провідних підприємствах, компаніях та організаціях, за результатами якої їх запрошують на роботу. Активність студентів проявляється у академічній мобільності — 3 студента навчаються за кордоном (Чехія, Німеччина), ще 5 проходили мовне стажування за кордоном (США).

На кафедрі працює Школа юного фінансиста, де викладачі в науково-популярній формі знайомлять майбутніх студентів із специфікою майбутньої професійної діяльності.

Найбільш вагомі праці викладачів кафедри

кафедра фінансів (10).jpg кафедра фінансів (5).jpgкафедра фінансів (12).jpg

Коротка історична довідка
Історія кафедри фінансів і банківської справи налічує майже 50 років і починається з квітня 1969 року, коли з кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту було виокремлено кафедру фінансів і кредиту. Свою сучасну назву вона отримала в 1986 році.

За весь час свого існування кафедрою підготовлено значну кількість висококваліфікованих фахівців у галузі фінансів і банківської справи як для національної економіки, так і країн ближнього та дальнього зарубіжжя.

Завідувачі кафедри за час існування:

1969-1972 — к.е.н., доцент Сократов К.Є.

1972-1974 — к.е.н., доцент Коваленко В.І

1974-1975 — к.е.н., доцент Студений І.Н.

1975-1976 — к.е.н., доцент Кулабухов Б.І.

1976-1987 — к.е.н., доцент Кудрявцева Л.Н.

1987-1998 — к.е.н., доцент Потемкіна В.М.

1998-2014 — д.е.н., проф. Егоров П.В.

2014 — по теперішній час — д.е.н., доцент Лактіонова О.А.

Кафедра гідно пережила період перебудови, адаптувалася до ринкових умов. Їй вдалося вирішити основні питання її формування, включаючи збереження і поповнення кафедри молодими кадрами, проведення методичної роботи, забезпечення навчального процесу, розвиток НДР.