Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Кафедра бізнес-статистики та економічної кібернетики

emblem_bs_ta_ek.pngКафедра бізнес-статистики та економічної кібернетики створена в місті Вінниця з 1 лютого 2016 р. в результаті об’єднання кафедр економічної статистики та економічної кібернетики. Кафедра готує фахівців з двох спеціальностей: «Прикладна статистика» та «Економічна кібернетика» ступенів освіти «Бакалавр» і «Магістр».

З 2017 р. підготовка фахівців бакалаврського рівня здійснюється за освітньою програмою «Бізнес-аналітика» в межах спеціальності 051 «Економіка». Для фахівців магістерського рівня діють дві освітніх програми: «Бізнес-аналітика та статистика», «Економічна кібернетика».

Закладка_головна сторінка кафедри_фото №1.jpg 

Очолює кафедру доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України Сидорова Антоніна Василівна.

Викладацький склад: доктор економічних наук, доцент Кравченко В.М.,кандидати економічних наук, доценти: Анісімова Г.В., Біленко Д.В., Сивицька І.Г., Кафтанников О.Ю., кандидати технічних наук, доцент Гевлич І.Г. та Селезньова Р.В., кандидати педагогічних наук, доценти Буркіна Н.В., Фурман Т.Ю. та Поповський Ю.Б., старший викладач (аспірант кафедри) Дейна А.Ю.

Науково-методична робота кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, удосконалює методику викладання дисциплін, впроваджує в начальний процес інноваційні навчальні технології та здійснює наукові розробки.

Всі дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичними розробками для проведення аудиторної та поза аудиторної роботи.

Викладачі кафедри оновлюють робочі програми, розробляють нові курси, постійно працюють над розробкою сучасної навчально-методичної літератури, посібників та підручників, публікують наукові статті, беруть участь в конференціях різного рівня.

Праці викладачів кафедри, підготовлені в останні роки

Закладка_головна сторінка кафедри_фото №2.jpg Закладка_головна сторінка кафедри_фото №3.jpg Закладка_головна сторінка кафедри_фото №4.jpg Закладка_головна сторінка кафедри_фото №5.jpg Закладка_головна сторінка кафедри_фото №6.jpg Закладка_головна сторінка кафедри_фото №7.jpg Закладка_головна сторінка кафедри_фото №8.jpg Закладка_головна сторінка кафедри_фото №9.jpg 

Наукова діяльність кафедри

Викладачі та аспіранти кафедри виконують наукові дослідження з ініціативної держбюджетної тематики. У 2011-2015 рр. виконувалася тема «Статистичне забезпечення стратегій соціально-економічного розвитку регіону на інвестиційно-інноваційній основі». За результатами дослідження за цією темою захищено 4 кандидатських дисертації, опубліковано статті й тези доповідей викладачів та студентів. Викладачі кафедри брали участь у міжнародних наукових конференціях у Франції, Словаччині, Болгарії (Сидорова А.В., Кравченко В.М., Анісімова Г.В., Панасенко І.В., Черенкевич О.С.).

Закладка_головна сторінка кафедри_фото №10.jpgУ 2016 році після об’єднання кафедр економічної статистики та економічної кібернетики кафедра бізнес-статистики та економічної кібернетики почала розробку нової наукової теми «Детермінанти соціально-економічного розвитку регіону: статистична оцінка, моделювання та прогнозування» (Г 11/27 0117 U 001336).

Тематика досліджень наукової школи:

  • Інформаційно-аналітичне забезпечення управління соціально-економічними процесами в бізнесі;
  • Інформаційно-аналітичне забезпечення управління соціально-економічним розвитком;
  • Статистична оцінка, моделювання і управління фінансовими процесами;
  • Статистичні методи аналізу зовнішньоекономічної діяльності;
  • Моделювання і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону.

Коротка історична довідка

Кафедра економічної статистики Донецького національного університету заснована у вересні 1981 р. Вона була організована на основі колишньої секції статистики при кафедрі планування народного господарства з відкриттям у 1966 р. економічного факультету. У її складі секції працювали 1 доцент, 3 старших викладача і 1 асистент.Більшість випускників першого випуску економічного факультету залишилася в університеті на педагогічній роботі або вступили до аспірантури.

З 1981 р. як окремий підрозділ факультету була утворена кафедра статистики, яка обслуговувала студентів всіх економічних спеціальностей, у складі було 8 доцентів, 3 старших викладачів і 2 асистентів. З моменту утворення й до 2000 року кафедру очолювала Голуб Л.Я., кандидат економічних наук, доцент.

З вересня 2000 р. до теперішнього часу завідувачем кафедри є д.е.н., професор Сидорова А.В. У 2001 р. відбувся перший набір студентів на спеціальність «Статистика», кафедра стає випусковою. Студенти спеціальності активно займалися науковою роботою. Більшість переможців конкурсів студентських наукових робіт і Всеукраїнських студентських олімпіад поступили до аспірантури. Серед них Кулішова Я.В., Панасенко І.В, Маліч І.В., Жмайло М.А., Дейна А.Ю. Упродовж 2006-2014 рр. студенти кафедри економічної статистики ДонНУ щорічно завойовували призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах з прикладної статистики (Анісімова Г.В, Білорусова М., Жмайло М.А., Касьянов О., Глущенко А.М., Тулякова Ю. та ін).

У 2006 р. при кафедрі економічної статистики відкривається аспірантура, яку успішно закінчили й захистили дисертації 7 випускників цієї спеціальності. З них Анісімова Г.В, Кулішова Я.В., Панасенко І.В., Кухенна М.А. стали викладачами своєї кафедри.

Після переїзду з Донецька у 2014 р. в м. Вінниця кафедра стала працювати у складі економічного факультету. З 1 лютого 2016 р. кафедра економічної статистики була об’єднана з кафедрою економічної кібернетики і отримала назву «Кафедра бізнес-статистики та економічної кібернетики».

Кафедра економічної кібернетики була створена у вересні 1968 року на економічному факультеті, хоча відкриття спеціальності і перший набір студентів було здійснено в 1965 році на математичному факультеті, на кафедрі «Прикладна економіка».

Першим завідувачем кафедри була Москаленко М.П. — представник новосибірської школи економічної кібернетики. Під її керівництвом було здійснено два перших випуски економістів-математиків. Значна частина тогочасних випускників залишилася в університеті як асистенти, наукові співробітники; деякі з них вступили до аспірантури.

Значний вклад у розвиток кафедрі зробив к.е.н. Амітан В.Н. Він зосередив зусилля колективу на розвитку та впровадженні у виробництво автоматизованих систем управління, значно збільшив кількість іноземних студентів на спеціальності, налагодив нові наукові зв’язки.

У наступні роки кафедру очолювали к.е.н., доц. Поляков П.І., Томяковський А.С., Лисенко Ю.Г. За ініціативою кафедри у 1996 році була заснована Спеціалізована рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, а в 2001 році — рада із захисту докторських дисертацій. До 2014 р. було підготовлено 19 докторів і 87 кандидатів економічних наук, серед них докторантів ДонНУ — 10, аспірантів — 56; здобувачів інших закладів — 31.

У 2009 році на базі кафедри було засновано навчально-науковий інститут «Економічна кібернетика», який складався з кафедри економічної кібернетики, кафедри моделювання економіки та науково-дослідного інституту проблем економічної динаміки. У 2014 році, після переїзду ДонНУ до м. Вінниці кафедра економічної кібернетики повернулась до складу економічного факультету. З грудня 2014 до лютого 2016 року обов’язки завідувача кафедри виконував к.е.н., доц. Таранич А.В.

Очолює об’єднану кафедру д.е.н., проф. Сидорова Антоніна Василівна.

Закладка_головна сторінка кафедри_фото №11.jpg Профорієнтаційну роботу в школі №35 м. Вінниця
ведуть доцент Поповський Ю.Б., ст.викл. Дейна А.Ю.

Закладка_колектив кафедри_фото №11.png День кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики