Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Кафедра бізнес-статистики та економічної кібернетики

Кафедра бізнес-статистики та економічної кібернетики була сформована в лютому 2016 року внаслідок об'єднання кафедр економічної статистики та економічної кібернетики.

Кафедра готує спеціалістів зі ступенями освіти «Бакалавр»  і «Магістр».

Для вступників 2017 р. запроваджена освітня програма «Бізнес-аналітика» ступеню освіти «Бакалавр». Випускники зможуть працювати економістами-аналітиками, аналітиками фінансового, товарного ринків, фахівцями аналітичних відділів підприємств у різних сферах, фахівцями з інформаційних технологій та  управління.

Підготовка магістрів здійснюється за двома освітніми програмами: 

  • «Бізнес-аналітика  та статистика». Випускники зможуть працювати економістами, аналітиками ринку товарів і послуг, фінансовими аналітиками, фахівцями з прогнозування, керівниками підприємств і їх підрозділів.
  • «Економічна кібернетика». Випускники зможуть працювати керівниками підприємств та їх підрозділів; економістами; аналітиками (фінанси, банківська діяльність, комп'ютерні комунікації, програмне забезпечення); системними аналітиками.

Історія кафедри

​Кафедра економічної статистики Донецького національного університету заснована у вересні 1981 р. Вона була організована на основі колишньої секції статистики при кафедрі планування народного господарства економічного факультету, створеної в 1971 р.  У її складі працювали 1 доцент, 3 старших викладача і 1 асистент.

У 1980 р. секцію статистики перевели на обліково-фінансовий факультет до складу кафедри «Облік і аналіз господарської діяльності». З 1981 р. як окремий підрозділ факультету була утворена кафедра статистики, яка обслуговувала студентів всіх економічних спеціальностей. До колективу статистиків приєднали викладачів, які читали дисципліни з механізованої обробки економічної інформації, і її склад збільшився до 8 доцентів, 3 старших викладачів і 2 асистентів. Кафедра представляла собою висококваліфікований колектив викладачів.

З моменту утворення й до 2000 року кафедру очолювала Голуб Л.Я., кандидат економічних наук, доцент. Більшість випускників першого випуску економічного факультету залишилася в університеті на педагогічній роботі або вступили до аспірантури.

З вересня 2000 р. до теперішнього часу завідувачем кафедри є д.е.н., професор Сидорова А.В. У 2001 р. відбувся перший набір студентів на спеціальність «Статистика», кафедра стає випусковою. У 2006 р. при кафедрі економічної статистики відкривається аспірантура, яку успішно закінчили й захистили дисертації 7 випускників цієї спеціальності. З них Анісімова Г.В, Кулішова Я.В., Панасенко І.В., Кухенна М.А. стали викладачами своєї кафедри.

Після переїзду з Донецька у 2014 р. в м. Вінниця кафедра стала працювати у складі економічного факультету. З 1 лютого 2016 р. кафедра економічної статистики була об'єднана з кафедрою економічної кібернетики і отримала назву «Кафедра бізнес-статистики та економічної кібернетики». Очолює об'єднану кафедру д.е.н., проф.  Сидорова Антоніна Василівна.

Кафедра економічної кібернетики була створена у вересні 1968 року на економічному факультеті, хоча відкриття спеціальності і перший набір студентів було здійснено в 1965 році на математичному факультеті, на кафедрі «Прикладна економіка».

Першим завідувачем кафедри була Москаленко М.П. — представник новосибірської школи економічної кібернетики. Під її керівництвом було здійснено два перших випуски економістів-математиків. Значна частина тогочасних випускників залишилася в університеті як асистенти, наукові співробітники; деякі з них вступили до аспірантури.

У 1971 році кафедру економічної кібернетики очолив к.е.н. Амітан В.Н. Він зосередив зусилля колективу на розвитку та впровадженні у виробництво автоматизованих систем управління, значно збільшив кількість іноземних студентів на спеціальності, налагодив нові наукові зв'язки.

З 1977 року посаду завідувача кафедри обіймав Поляков П.І., який орієнтувався на підвищення наукового потенціалу викладацького складу. Підготували й захистили кандидатські дисертації Дудка О.І., Єгоров П.В., Овечко Г.С., Єфименко Л.С., Петренко В.Л. та ін.

З 1991 по 1993 рр. кафедру очолював Томяковський А.С., результатом діяльності якого стало створення при кафедрі двох перших комп'ютерних класів, відкриття заочного відділення спеціальності та цільова підготовка фахівців для ММК ВАТ «Азовсталь».

У 1993 році його змінив на посаді завідувача кафедри Лисенко Ю.Г. За ініціативою кафедри у 1996 році була заснована Спеціалізована рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, а в 2001 році — рада із захисту докторських дисертацій. До 2014 р.  було підготовлено 19 докторів і 87 кандидатів економічних наук,  серед них докторантів ДонНУ – 10, аспірантів - 56; здобувачів інших закладів - 31.

У 2009 році на базі кафедри було засновано навчально-науковий інститут «Економічна кібернетика», який складався з кафедри економічної кібернетики, кафедри моделювання економіки та науково-дослідного інституту проблем економічної динаміки. У 2014 році, після переїзду ДонНУ до м. Вінниці кафедра економічної кібернетики повернулась до складу економічного факультету. З грудня 2014 до лютого 2016 року обов'язки завідувача кафедри виконував к.е.н., доц. Таранич А.В.

Зараз у складі кафедри: завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор Сидорова А.В., кандидати економічних наук, доценти: Анісімова Г.В., Біленко Д.В., Сивицька І.Г. Панасенко І.В,  Кафтанников О.Ю., Кравченко В.М., кандидат технічних наук, доцент Гевлич І.Г., кандидати педагогічних наук, доценти Буркіна Н.В та Поповський Ю.Б., старші викладачі Дейна А.Ю. і Алексич К.О.