Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Історія кафедри

Сучасна історія Кафедри регіональної економіки та економічної теорії пишеться на теренах Подільської землі з жовтня 2014 року, з моменту переміщення до м. Вінниця Донецького національного університету. Але зароджувалася вона значно раніше:

  • у 1966 році Кафедра економічної теорії Донецького національного університету була створена одночасно з реорганізацією Донецького педінституту в Донецький державний університет і відкриттям у ньому економічного факультету;
  •  у 1980 році було засновано Кафедру розвитку і розміщення продуктивних сил;
  • з 1992 року і до 2014 року Кафедру розвитку і розміщення продуктивних сил очолював доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук, Заслужений працівник освіти України Черніченко Геннадій Олександрович.

З квітня 2016 року виконуючим обов'язки завідувача кафедри є кандидат економічних наук, доцент Біркентале Вікторія Вікторівна.

birkentale.jpgУ період з 2000 року до 2011 року Біркентале В.В. працювала в Державному університеті інформатики і штучного інтелекту МОН України (м. Донецьк) на посадах: асистента, старшого викладача, доцента, заступника декана економічного факультету, декана факультету автоматизованих систем управління.

У період з 2011 року до 2014 року – обіймала посади заступника декана факультету менеджменту, доцента кафедри менеджменту та господарського права Донецького національного технічного університету (ДонНТУ).

У 2013 р. Біркентале В.В. була членом журі Всеукраїнської студентської олімпіади з Інтелектуальної власності (м. Харків, ХНТУ «ХПІ»).

Брала участь у численних міжнародних конференціях та науково-практичних семінарах. Є керівником науково-дослідної роботи студентів. Під її керівництвом опубліковано 23 тези студентських доповідей. 

Вікторія Вікторівна зробила значний внесок у становлення та розвиток ДонНУ імені Василя Стуса на Вінниччині в нових умовах – з 2014 р. є заступником декана з навчальної роботи економічного факультету, бере участь у роботі делегацій та робочих груп у налагодженні міжнародних зв'язків із закордонними навчальними закладами. Є автором 37 публікацій, у т.ч. 17 – у фахових виданнях, 2 – у міжнародних наукових виданнях, співавторство у навчальному посібнику та у колективній монографії.

Нині колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін блоку загальної економічної теорії, які створюють фундаментальну базу для вивчення предметів як суто економічного напрямку на економічному факультеті, так і для формування основи загальних економічних знань студентів інших факультетів: основи економічної теорії, історія економіки та економічної думки, політична економія, регіональна економіка, національна економіка, основи екології, економіка міст і регіонів, сучасні економічні теорії, міжнародна політекономія, інтелектуальна власність.

У зв'язку з відкриттям нових освітніх програм за СО «Магістр» - «Економіка міст і регіонів», «Управління відновленням територій та регіональним розвитком», з урахуванням сучасних тенденцій в економічній науці та актуального профілю роботи кафедри колективом порушено процедуру перейменування кафедри економічної теорії та розвитку і розміщення продуктивних сил на кафедру регіональної економіки та економічної теорії.

Кафедра створює умови для стажування, навчання, проходження практики студентів і викладачів у органах виконавчої влади і органах самоврядування України і Польщі; внутрішньої і зовнішньої академічної мобільності студентів у межах Договору про співпрацю з Познанським економічним університетом (Республіка Польща) й іншими установами.​