Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Кафедра менеджменту та поведінкової економіки

​«Талант виграє ігри, а командна робота чемпіонати»

«Хороший менеджмент — це мистецтво зробити проблеми настільки цікавими та їх рішення настільки конструктивними, що будь-хто захоче зайнятися ними»

Кафедра менеджменту та поведінкової економіки створена на основі злиття двох кафедр — кафедри менеджменту та кафедри управління персоналом та економіки праці. Перша була заснована у 1969 році як одна із перших кафедр економічного факультету, метою якої було задоволення попиту економіки у фахівцях з ефективного управління господарською діяльністю та соціальним розвитком організацій. Друга відкрита у 1974 році з метою підготовки фахівців у сфері управління персоналом, наукової організації праці, оплати і нормування та соціально-психологічних засад управління.

Кафедра здійснює підготовку за двома спеціальностями: «Менеджмент» та «Управління персоналом і економіка праці» ступеню освіти «Бакалавр» та «Магістр».

Очолює кафедру доктор економічних наук, професор, Відмінник освіти України, заступник декана з наукової роботи Дороніна Ольга Анатоліївна.

Викладацький склад кафедри представлений висококваліфікованими фахівцями у сфері економіки, менеджменту та HR-менеджменту, які постійно підвищують рівень своєї кваліфікації відповідно до сучасних вимог. Здійснюючи освітню і наукову діяльність, кафедра розвиває зовнішні зв’язки із провідними навчальними закладами, організаціями та підприємствами, органами державної влади України, ближнього і далекого зарубіжжя, що дозволяє здійснювати підготовку спеціалістів високої якості.

Міжнародне співробітництво здійснюється в рамках реалізації проектів: TEMPUS, ERASMUS+, SOFTSKILLS, REAP, USAID. Викладачі та студенти кафедри приймають активну участь у міжнародному обміні досвідом, конференціях, семінарах та стажуваннях.

 

 

 

Науково-методична робота кафедри

На кафедрі функціонують дві відомі наукові школи. Перша присвячена дослідженню проблем соціально-трудових відносин, формування й розвитку трудового потенціалу та людського капіталу, питанням ринку праці та зайнятості, соціального захисту і політики, продуктивності, ефективності та мотивації праці, забезпечення гідної праці і якості життя, а також кадрової політики. Проблемними питаннями другої наукової школи кафедри виступають теорія і практика менеджменту сталого розвитку економічних систем, виявлення диспропорцій розвитку національної економіки, формування конкурентоспроможності підприємств, оцінка інноваційного потенціалу України.

Діє аспірантура та докторантура за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», проводиться захист кандидатських і докторських дисертацій.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує рівень професійної майстерності, впроваджуючи сучасні методи викладання академічних дисциплін та активізації навчального процесу (тренінгові технології, workshop, casestudy).

Важливим моментом у науковій діяльності кафедри є проведення різних наукових заходів, зокрема, міжнародних науково-практичних конференцій, Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці».

Коротка історична довідка

Історія розвитку кафедри менеджменту та поведінкової економіки є історією двох кафедр економічного факультету.

Кафедра менеджменту була заснована в 1969 році як кафедра економіки, організації і управління промисловими підприємствами з метою задоволення попиту економіки у фахівцях з ефективного управління господарською діяльністю та соціальним розвитком організацій. Її організатор і перший завідувач д.е.н., професор Єлісєєв В.А. (1969-1975 рр.). Пізніше кафедру очолювали О.О. Орлов, Б.І. Алексєєв, З.П. Коровіна, І.О. Александров, В.О. Гурова, Л.С. Ситник.

Кафедра управління персоналом та економіки праці відкрита на економічному факультеті у 1974 р. з метою задоволення попиту економіки у фахівцях з управління персоналом, наукової організації праці, оплати й нормування праці, соціально-психологічних засад управління.Засновник і перший завідувач кафедри — відомий вчений, д.е.н., професор Крижко І.Д. Пізніше кафедру очолювали І.С.Кулаков, О.І.Амоша, В.І.Плаксін, Ю.В. Макогон, Н.Д. Лук’янченко, Л.В. Шаульська, О.А. Дороніна.

Наказом ректора Донецького національного університету імені Василя Стуса від 30.08.2017 року було затверджено злиття кафедри менеджменту і кафедри управління персоналом та економіки праці економічного факультету.