Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Кафедра управління персоналом і економіки праці

​​Кафедра управління персоналом і економіки праці була заснована у 1974 році.

Кафедра здійснює підготовку студентів за напрямом "Управління персоналом і економіка праці (HR-management)" — однією з найпопулярніших і найпрестижніших економічних спеціальностей сучасності.

На кафедрі «Управління персоналом і економіка праці» здійснюється підготовка фахівців у галузі управління персоналом і економіки праці за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст і магістр у сферах:

 • управління персоналом і соціально-економічного консультування;
 • управління працею і заробітною платнею;
 • ринку праці і зайнятості;
 • соціології та психології в економіці;
 • соціального захисту.

Кафедра має міжнародні зв язки та співпрацює з багатьма партнерами, що дає змогу вести підготовку високоякісних фахівців.

На кафедрі створено наукову школу, основними напрямами наукових досліджень якої є наступні проблеми:

 • регулювання соціально-трудових відносин;
 • регулювання ринку праці і зайнятості населення;
 • соціальний захист і соціальна політика;
 • продуктивність і ефективність праці;
 • мотивація і стимулювання персоналу;
 • управління трудовими потоками тощо.

Кафедра є однією з провідних у галузі управління персоналом і економки праці серед ВНЗ України: з 1976 р. на кафедрі діє аспірантура, з 1998 р. — магістратура, а в 2004 р. відкрито докторантуру.

Викладачі кафедри спільно зі студентами беруть активну участь у виконанні актуальних науково-дослідних тем: за останнє десятиріччя на кафедрі виконано 2 держбюджетні теми «Управління працею на промислових підприємствах» та «Формування і регулювання системи соціально-трудових відносин в умовах перехідної економіки», виконується тема «Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство», а також ряд наукових розробок за замовленням провідних промислових підприємств Донецької області (наприклад, для ЗАТ «Донецьксталь» було розроблено комплексну програму «Управління людськими ресурсами», а на базі підприємства створено Школу менеджерів), Донецького обласного центру зайнятості, Донецької обласної адміністрації.

Здійснюючи освітню і наукову діяльність, кафедра розвиває зовнішні зв’язки з провідними навчальними закладами України, близького і далекого зарубіжжя. Міжнародна співпраця здійснюється в рамках проектів: TACIS-TEMPUS (розроблено курс і підготовлено навчальний посібник «Ринки праці»); REAP (розроблено курс і підготовлено навчальний посібник «Інформаційні системи в менеджменті»); DFID — проект міністерства Великобританії у справах міжнародного розвитку «Передача і зміст об’єктів соціальної сфери»; USAID (представниками програми ЛАСО прочитано цикл лекцій з розробки напрямів пенсійної реформи в Україні).