Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад.

​У 2013 році кафедра міжнародного бізнесу і прикладної економіки Донецького національного університету розпочала підготовку бакалаврів за cпеціальністю «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма «Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад»).

Тривалість навчання — 4 роки.

Форма навчання — денна.

Дисципліни підготовки за спеціалізацією «Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад» згруповані за такими напрямами:

Цикл нормативних професійних дисциплін:

 • Міжнародне приватне право;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Міжнародне публічне право;
 • Міжнародний бізнес;
 • Міжнародна інформація;
 • Міжнародні відносини та світова політика;
 • Світова економіка;
 • Менеджмент і маркетинг;
 • Основи дипломатії та дипломатичної роботи;
 • Іноземна мова.

Цикл професійних дисциплін за вибором ВНЗ та студентів:

 • Митне регулювання;
 • Облік та аналіз економічної діяльності;
 • Кон’юнктура світових товарних ринків;
 • Транснаціональні корпорації;
 • Ділові переговори в міжнародному бізнесі;
 • Іноземна мова в спеціальності;
 • Друга іноземна мова (німецька, французька, іспанська).

Блок «Міжнародний маркетинг»:

 • Маркетингові дослідження;
 • Міжнародна транспортна логістика;
 • Інтернет-маркетинг;
 • Рекламний менеджмент.

Блок «Менеджмент міжнародного бізнесу»:

 • Крос-культурний менеджмент;
 • Корпоративне управління;
 • Конкуренція в міжнародному бізнесі;
 • Ризик-менеджмент в міжнародному бізнесі.

Блок «Міжнародний фінансовий бізнес»:

 • Розрахунки та платежі в міжнародному бізнесі;
 • Міжнародний банківський бізнес;
 • Страхування в міжнародному бізнесі;
 • Міжнародні інвестиційні проекти.

Після завершення навчання за даною програмою випускники здатні:

 • ефективно організувати роботу підприємств, що займають активні позиції в глобальній економіці;
 • моделювати ринкові ситуації з урахуванням міжнародної конкурентоспроможності товарів;
 • здійснювати комплексний аналіз міжнародного бізнесу з використанням сучасних економіко-математичних методів;
 • проводити облік міжнародних операцій;
 • проводити системний аналіз міжнародного середовища компаній, моніторинг їх основних конкурентів на ринку;
 • розробляти стратегії управління міжнародним бізнесом;
 • організовувати і планувати міжнародну економічну діяльність компаній та їх підрозділів;
 • розробляти міжнародні маркетингові стратегії компаній в умовах жорсткої глобальної конкуренції;
 • організовувати, планувати та здійснювати міжнародний фінансовий бізнес.

Випускники володіють:

 • технікою ведення міжнародних ділових переговорів;
 • двома іноземними мовами;
 • сучасними комунікаційними технологіями.

Переваги програми:

 • міжнародний характер програми;
 • використання європейського досвіду викладання в галузі міжнародного бізнесу та менеджменту;
 • унікальна можливість отримати передові знання та диплом, який високо оцінюється;
 • навчання, орієнтоване на вирішення практичних завдань;
 • посилена підготовка з двох іноземних мов;
 • додатковий сертифікат перекладача;
 • високопрофесійний викладацький склад;
 • можливість стажувань та навчання за програмами «подвійних дипломів» в європейських університетах.

Після завершення навчання випускники зможуть працювати в організаціях і підприємствах різних форм власності, які займаються міжнародною підприємницькою діяльністю, а саме в:

 • українських і зарубіжних підприємницьких структурах;
 • великих вітчизняних і міжнародних компаніях, що здійснюють міжнародний бізнес;
 • державних установах;
 • дипломатичних і торгових представництвах України за кордоном;
 • міжнародних засобах масової інформації;
 • консульствах іноземних держав;
 • міжнародних банках.

Студенти за час навчання в бакалавріаті проходять дві практики (навчальну та виробничу) на підприємствах — суб’єктах міжнародного бізнесу, органах сприяння розвитку міжнародного бізнесу та органах державної влади. Метою практичної підготовки є вдосконалення знань, практичних умінь і навичок у використанні конкретних методів ведення та організації міжнародних операцій, оволодіння професійним досвідом самостійної трудової діяльності.

Для вступу в Донецький національний університет імені Василя Стуса за напрямом підготовки «Міжнародний бізнес» необхідні сертифікати ЗНО з наступних предметів:

 • українська мова та література
 • історія України​
 • іноземна мова/математика