Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Наукові школи

На економічному факультеті плідно працюють визнані в Україні та за кордоном наукові школи:

міжнародних економічних відносин (д.е.н., проф. Макогон Ю.В., д.е.н., проф. Орєхова Т.В., д.е.н., проф. Хаджинов І.В.),

сучасних проблем управління персоналом і економіки праці (д.е.н., проф. Шаульська Л.В., д.е.н., проф. Дороніна О.А.),

антикризового управління та підтримки інноваційної діяльності (д.е.н., проф. Ситник Л.С., д.е.н., проф. Безгін К.С.),

формування фінансово-кредитних механізмів управління національною економікою (д.е.н., доц. Лактіонова О.А., к.е.н., доц. Беспалова А.Г.),

обліково-аналітичного забезпечення управління економічними суб'єктами (д.е.н., проф. Іонін Є.Є.),

статистичного аналізу, моделювання та прогнозування соціально-економічних і демографічних процесів (д.е.н., проф. Сидорова А.В.),

стратегія інноваційного розвитку суб'єктів підприємницької діяльності  (к.е.н., доц.Трегубов О.С., к.е.н., доц. Ахновська І.О. ),

використання математичних методів, моделей та інформаційних технології в економіці (д.е.н., проф. Христіановський В.В.).

Дослідження проводяться науковими колективами 10 кафедр факультету до складу яких входять, зокрема, 20 докторів економічних наук та понад 80 кандидатів наук.